piątek, 26 września 2014

JESTEM

Tłumacze i komentatorzy przez wieki sądzili, że w słowach tych Bóg objawia się jako Byt absolutny. Tymczasem takie abstrakcyjne pojęcie nie było jeszcze znane zarówno Mojżeszowi, jak i znacznie późniejszym od niego autorom biblijnym Księgi Wyjścia. Użyty przez autora czasownik "być" nie znaczy po prostu "być", lecz raczej "być tutaj", "być działającym", "być z kimś", "być dla kogoś". Natura czasownika hebrajskiego "być" nie ma czasów, a tylko formę dokonaną i niedokonaną. W słowach Boga występuje forma niedokonana, pełniąca funkcję czasu zarówno teraźniejszego, jak i przyszłego. Można zatem tłumaczyć te słowa tak: "Jestem tutaj, który jestem tutaj", lecz równie dobrze: "Jestem tutaj, który będę tutaj" lub "Będę tutaj, który będę tutaj". Co to znaczy? Nie znaczy to to, że Bóg przedstawia się tu jako Ten, który istnieje naprawdę (prawda ta była bowiem w owej epoce zupełnie oczywista). Chodzi tu o to, że Jego obecność jest czynna, dynamiczna, otwarta na człowieka. Chodzi tu o Obecność poznawaną w każdym historycznym "teraz" i o Obecność wypatrywaną w czasach nadchodzących.
"Będę tutaj z wami" - w ten sposób Izrael rozumiał Imię Boga. Znaczyło to dla nich ponadto, że "Zobaczycie kim będę. Poznacie Mnie po Moich czynach, po moim z wami postępowaniu". Gdy Izrael przeszedł przez morze, wychodząc z niewoli egipskiej, wówczas poznał i doświadczył w pełni Imię Boga, który objawił się Mojżeszowi. Od tamtej chwili, lud Izraela będzie się stale uczył odczytywać objawienia swojego Boga we własnej historii. Od lat uczę odczytywać Jego Obecność w mojej historii życia.
IN_SPIRACJE na podstawie: "Biblia a człowiek współczesny", Anny Świderkówny.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz